gedicht – Zwart gat

Vaders duisternis
zoog naar
Moeders licht
Hij zoog en zoog en zoog
tot het licht uitging
en verdwenen was in hem
Zwart gat