gedicht – Zacht

Liefde en zachtheid
kwamen bij jou
harder aan
dan haat