gedicht – Waanbeeld

Verstopt achter je telefoon
blik op oneindig
de digitale wereld in
voor een digitaal leven
Dat opgaat en verdwijnt in niets
want echt contact is de bedoeling niet
Dat lijdt maar tot waanbeelden
van een prins op het witte paard
Onvervulbaar ideaal
opgedrongen aan elk jong meisje
tot haar toekomstig verdriet
Trap daar niet in
raad ik je aan