gedicht – Vlinder

Ik kan me hier niet ten volle ontplooien,
Iemand zou op mijn vleugels gaan staan.
“Verpletter de vlinder”
“Belet haar dat ze vliegt”
Ga van mijn vleugel af!