gedicht – Vertrapt

Dat ik me voor je voeten heb geworpen
betekent niet
dat je de vrijheid hebt
me te vertrappen