gedicht – Mest

Jij bent de mest

die mij doet opbloeien