gedicht – Mes

En ik wil niet meer opgescheept zitten
met mijn vader,
die altijd rationeel kon praten,
al stak er een mes uit zijn keel