gedicht – Kind en kat

Vannacht
tussen kind en kat
in
geklemd
Fijn
zacht