gedicht – Foute man

De tweede man van mijn leven

(net als mijn vader)

op een voetstuk
De tweede man die er

(net als mijn vader)

vanaf flikkert