gedicht – Bloemen

Uit ongerijmdheid
Maakt hij bloemen