Kort, Paranormaal, Politiek, Psychologie

Het grote boek van Sinterklaas

Sinds een paar maanden help ik vanuit de huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt een bewoonster, die onder andere zwam in haar sociale huurwoning had. Ook waren er in haar huis sowieso ernstige gebreken door tientallen jaren achterstallig onderhoud. Het was aan het verzakken en zelfs een draagmuur met een gasleiding erin leek het te kunnen begeven. Haar keuken kon in mei niet worden vervangen, want de vloer bleek rot. Koken ging dus niet meer. Ook haar douche was beschadigd en lekte water in de rest van de woning.

Na veel aan de bel trekken was de corporatie uiteindelijk bereid haar woning op te knappen. Daarvoor moest de huurster wel tijdelijk uit huis. De medewerker wilde aanvankelijk geen andere woning aanbieden. Slechts twee nachten in een hotel met haar vijf huisdieren werd vergoed. De huur van de woning hoefde ze voor de duur van de werkzaamheden niet te betalen. De medewerker had instanties die de huurster als hulp had ingeroepen (GGD, Doras, Woon) ook bewogen dit coulante aanbod te accepteren.

Goed, we weten allemaal hoe de Amsterdamse woningmarkt in elkaar steekt en dat je voor pakweg 500 euro huur per maand van zijn lang zal ze leven geen woning vindt. Bovendien zijn er wisselwoningen in de buurt. Dus heeft de huurster uiteindelijk een advocaat ingeschakeld. Ook ben ik erbij betrokken geraakt. Resultaat: ze heeft toch een tijdelijke woning vlakbij aangeboden gekregen. Zoals het hoort.

Al een paar keer heeft deze huurster tegen mij gezegd dat ze het gedrag van de corporatie niet begrijpt. We zien draaien, manipuleren, liegen en wegduiken waar verantwoordelijkheid moet worden genomen. Zij vat dit persoonlijk op, terwijl ik tegen haar heb gezegd: dit gedrag is in ons maatschappelijk systeem helaas volledig geaccepteerd. Zolang iemand er door ‘een meerdere’ niet op wordt betrapt, is dit normaal.

Het is ‘normaal’ om mensen die minder geld of status hebben dan jij, slechter te behandelen dan mensen die in jouw ogen boven je staan. Een miljonair is in die zin meer waard dan een vluchteling of zwerver. Kijkend naar de cijfers voor huislijk geweld (40 procent van de volwassenen heeft ooit met een of meerdere incidenten te maken gehad) is het ook ‘normaal’ om je partner en kinderen emotioneel te mishandelen of slaan. Zolang de buren maar niet weten wat je doet. Ik heb een vrouw permanent in de inrichting gezien, doordat ze van haar 8e tot haar 14e door haar vader was misbruikt. De man loopt nog steeds vrolijk rond.

En hier komt het grote boek van Sinterklaas te voorschijn. Het is een grove misrekening om te denken dat niemand jouw slechte gedrag ziet. Vanaf je geboorte tot aan je graf staan er engelen naast je, bij alles wat je doet. Of je nu erkent dat ze er zijn of niet (voor mijn part ben je atheïst), dat maakt geen enkel verschil. In het grote boek van Sinterklaas worden al je gedragingen genoteerd: goed en slecht. Het is je eigen keuze om de duivel binnen te laten, wellicht ben je in je leven door anderen ernstig beschadigd, maar wat je doet krijg je terug. Is het niet in dit leven, dan wel in het volgende.

Dus misschien willen mensen die van God los leven, zich nog eens achter de oren krabben. Na je dood mag je (als je niet verkiest om als entiteit zonder lichaam in dit aardse systeem te blijven rondhangen) aan de andere kant zelf in het grote boek kijken, wat voor je leven je hebt geleid. En je mag vervolgens zelf, vanuit een hoger bewustzijn, concluderen wat voor leven daarop mag volgen. Met dit perspectief in gedachten hoop ik dat je keuzes in het hier en nu de juiste zijn.

Kort, Paranormaal

Hulp

Het grootste deel van mijn leven heb ik me stik-alleen gevoeld. Remi van Alleen op de wereld was er niks bij. Emotionele mishandeling in mijn ouderlijk gezin leverde trauma en zware depressies op. In mijn volwassen leven heb ik mijn jeugd nog eens dunnetjes overgedaan. Tot ik een paar jaar geleden het roer radicaal heb omgegooid en in contact kwam met mijn gidsen.

Tot mijn verbazing staan zij altijd klaar om mij te helpen. Ze benadrukken steeds: wij zijn er voor jou. Als je je rot voelt, geef je nare gevoelens aan ons. Bid en mediteer, dan kunnen we beter met je in contact komen. Als er negatieve entiteiten in mijn huis of energieveld worden geplaatst, dan komen er priesteressen uit een vorig leven in Avalon, Indianen van de First Nation in Noord-Amerika en mijn voorouders staan paraat.

Dan vraag ik me af in wat voor raar systeem we leven, waar atheïsme de norm is en de ‘wetenschap’ heeft bepaald dat paranormale verschijnselen niet bestaan. De kamer lichtte gisteren op door de grote hoeveelheid engelen, toen mijn vriendin Johannet met hun hulp een zware negatieve entiteit uit mijn energieveld verwijderde. Dus laat je niks vertellen. Wij zijn niet alleen.

Kort

Hoop: contact met je gidsen in deze tijd

Nu vragen jullie je misschien af of het voor mij verschil maakt dat ik in deze onzekere, bange tijden contact heb met mijn gidsen. Ja, dat maakt voor mij inderdaad uit. Hoewel mijn beschermengelen het totale overzicht hebben van wat er op deze planeet gebeurt en ik niet. Ik kan kaarten trekken en mediteren en dat geeft me echt kracht. Ik weet dat ik niet alleen ben en vol vertrouwen volg ik mijn pad. Zij zullen mij beschermen, wat er ook komt. En daarmee waan ik me niet onkwetsbaar voor het coronavirus, maar ik weet dat er een plan aan ieders leven ten grondslag ligt.

Daarom steek ik jullie graag een hart onder de riem. Koop orakelkaarten, stel een vraag en zie wat voor antwoord je krijgt. Ga mediteren, bidden, praten met God/Godin/de Bron en vertrouw op je ingevingen. Ik hoop dat een voordeel van deze akelige tijd is dat je zult ontdekken wat echt belangrijk voor je is: je geliefden, een zonnige dag, contact met de mensen om je heen. Iedereen moet nu vertragen, niets doen en wat was het ook alweer wat je echt met je leven wilde doen, waar je altijd al van droomde.

Wat mij naast liefde door donkere tijden sleept is muziek (Miles Davis – Kind of Blue), boeken/verhalen en een standvastig geloof dat er iets hogers is. We zijn niet eindeloos op deze planeet, ik weet niet wat de dag van morgen brengt, maar dat je er niet alleen voor staat is een feit. Liefde is belangrijk, elkaar helpen en niet alleen maar achter een agenda aanrennen, waarvan je zelf ook vaak niet meer weet waarom. Houd moed, heb hoop. Er is een plan. En hulp is vlakbij, als je er contact mee maakt.

Kort

Het plezier van het planten van een zonnebloemzaadje

Mijn vriend had me vorig jaar een zonnebloem cadeau gedaan, die al een tijdje uitgebloeid op mijn balkon stond. Hij had namelijk gezegd dat ik er zaadjes uit kon halen, dus daar stond het plantje al een tijd op te wachten. Vanochtend bekeek ik de verdorde bloem en kon aanvankelijk geen zaadjes vinden, totdat ik de kop uit elkaar ploos: er vielen er vier uit! Wat een wonder: je hebt één bloem en je krijgt er vier voor terug! Ik heb de zaadjes in hetzelfde potje geplant, hoewel ik als moderne stadsmens geen idee had of dat nu al kon. De lente-evening – wanneer dag en nacht even lang zijn – is echter dichtbij en gisteravond had ik in een boek over de cyclus van het Keltische jaar gelezen dat dit een tijd is voor zaaien: zowel van plantenzaadjes als nieuwe ideeën voor je leven.

We raken binnen de maatschappij steeds verder verwijderd van onze natuurlijke wortels. Je wordt geacht als machine voortdurend te presteren, terwijl mensen, planten en dieren een cyclus volgen, die opgaat met het jaar, de seizoenen, de maan en de stand van de planeten in ons universum. In deze tijd van angst voor het coronavirus is het platleggen van onze samenleving een kans om daar eens bij stil te staan. Kijk vanavond naar de sterrenhemel, kijk naar de bomen en planten die ontluiken voor de lente, de vogels die zingen: de natuur gaat door. En wij zijn zoveel groter dan machines die geconditioneerd worden door een systeem. We zijn spirituele, energetische wezens met een menselijke ervaring op een prachtige planeet. Dus laten we daar zuinig op zijn. Pluk de dag! Als de wereld morgen vergaat, zou ik vandaag nog een boom planten.

Kort

Het Coronavirus en een andere samenleving

Tot mijn verbazing bevind ik me in een samenleving in paniek, omdat er een ernstig griepvirus is uitgebroken. Ik stond gisteren op een lege pont en voelde me al bezwaard toen ik kuchte. Oorlog, zware depressie, klimaatverandering, een aarde die kapot wordt gemaakt en mensen die hun leven doorbrengen als slaaf van een kapitalistisch systeem lijken mij stuk voor stuk grotere redenen voor het uitroepen van een crisis, maar dat gebeurt niet. Nu zijn we bang voor een ziekte, zet er wellicht een economische recessie in en zullen de meesten nog lastiger in opstand komen tegen een systeem dat zelf ziek en ziek makend is. Ik ben blij dat ik al jaren geen tv meer kijk, want je wordt – nu zeker – overspoeld door negativiteit en angst. De enige oplossing lijkt mij om te proberen je leven anders te leiden en je niet als een marionet door het systeem te laten bespelen. Neem je lot in eigen hand en probeer de wereld voor jezelf en een ander een stukje beter te maken. Wat Big Brother je ook vertelt.

Kort

Niet alleen

Ik heb de laatste tijd met tegenslag te kampen gehad, waardoor ik me somber voelde. In die ellende ben ik dan zo blij dat ik mijn gidsen heb, waardoor ik me er niet alleen voor voel staan. Ik kan kaarten trekken voor advies en houvast. Ook krijg ik dagelijks tekens als ik door de stad fiets. Ik zou tegen iedereen die op deze aardbol rondloopt willen zeggen: je bent niet alleen! We zijn zielen die als mens incarneren en na je dood ga je terug naar de Bron. Aan je leven ligt een plan ten grondslag en de mensen die je ontmoet zijn niet willekeurig, maar cruciale personen zoals je partner, je ouders of kinderen zitten waarschijnlijk in je zielsgroep: de groep waarmee je keer op keer op aarde incarneert. Je bent goed genoeg en vanaf de Andere Kant wordt er altijd van je gehouden. Ik voel me een soort Jehova’s getuige – en dat ben ik in feite ook 😉 – maar als ik jullie een hart onder de riem kan steken, dan doe ik dat graag. Trek orakelkaarten, volg je hart en mediteer. We gaan een nieuwe tijd tegemoet, waar we de kilte en hardvochtigheid van het huidige systeem achter ons zullen laten. En jij bent nodig om dat positieve verschil te maken!

Kort

Kort – De Nieuwe Tijd

De ongeveer 9000 mensen die op deze planeet de macht in handen hebben (ze hebben het geld, de paranormale kennis en fikse chantagepraktijken) zijn volgens mij geïncarneerde engelen, die heel diep zijn gevallen. Ze storten de aarde steeds opnieuw in oorlogen: WOI, WOII en 911 als excuus om het Midden-Oosten in een permanente staat van oorlog te brengen. Als er maar angst en haat gezaaid kan worden.

Sinds de jaren 90 is de inzet dat de islam de nieuwe vijand wordt (zie de mededeling van toenmalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes) en in 2019 is dat al aardig gelukt. In combinatie met het merendeel van de mensen in armoede laten leven (wie had ook alweer bedacht dat het een goed idee was om de gulden door de euro te vervangen?) zal dit ongetwijfeld zonder ingrijpen op termijn tot een nieuw conflict leiden. De opkomst van extreemrechtse partijen wereldwijd is daarvan een teken.

De machthebbers zullen er alles aan doen om het slavensysteem in stand te houden (werken voor eten en een dak boven je hoofd) dat steeds meer mensen depressief en burn-out maakt. De Bron heeft echter andere plannen. We gaan volgend jaar een grote omslag maken. Het Waterman-tijdperk is begonnen en het vernietigen van de aarde, mensen en dieren zal stoppen. Iedere bewoner op deze planeet mag op gaan staan en kiezen voor liefde, rust, gelijkwaardigheid en geluk.