Artikel paranormaal – Waarom wij in revolutionaire tijden leven

Dit weekend was ik op stap met de Internationale Socialisten, een kleine, zeer linkse politieke partij, die door revolutie een ander, beter systeem voor onze samenleving en aarde wil. Tot mijn grote verbazing kreeg ik te horen, dat wij níet in een revolutionaire tijd leven. Ik kon mijn oren niet geloven! Iedereen die ik in mijn omgeving spreek is het huidige kapitalistische systeem zat én onze aarde bevindt zich op de rand van een catastrofe. De wereldzeeën en vissen stikken letterlijk in het plastic; de laatste bossen verdwijnen in rap tempo; en de wereldwijde hittegolf en de heftige regenval daarna hebben laten zien dat klimaatverandering verergert en vele doden maakt. Ik verwacht daarom een grote omwenteling, die zal leiden tot een beter leven voor iedereen.

Voor een groep voortrekkers is de Nieuwe Tijd al ingezet. Zo ondervind ik dagelijks de gevolgen van ascensie. Regelmatig lig ik uren wakker en hoor ik een piep in mijn oren als mijn lichaam weer een upgrade krijgt. De aarde is haar energiefrequentie aan het ophogen: van een 3d-realiteit van ongelijkheid, tegenstellingen, agressie en angst, bewegen we ons naar een liefdevolle en lichtere 5d-werkelijkheid. Door deze bewustzijnsverhoging zullen mensen weer contact maken met hun ziel. De nadruk komt te liggen op ons hart en de intuïtie, niet alleen meer op ons verstand. We zullen ontwaken en inzien dat dit kapitalistische systeem ons tot een slaaf van het geld en een overvolle agenda heeft gemaakt. Het functioneren als een machine maakt plaats voor echt en bezield leven.

Lichtwerkers

Lichtwerkers als ik zijn mogen het voortouw nemen in het creëren van deze nieuwe samenleving. Maar wat is een lichtwerker precies? Dat is iemand die zijn of haar leven in dienst stelt van de aarde en de mensheid. Als een soort engel verspreidt deze persoon zoveel mogelijk licht en verbetert zo het leven van de mensen en dieren om hem/haar heen. Lichtwerkers zijn zeer gevoelig,  intuïtief en creatief. Ze zijn van jongs af aan gewend om te leven onder zeer moeilijke omstandigheden, waarin zij altijd degene waren die anders was dan de rest. De ascensie past hun lichaam aan, zodat het meer licht en een groter deel van hun ziel kan bevatten. Dit vergroot het contact met hogere dimensies. Bovendien ankeren lichtwerkers energie voor de aarde en mensheid als geheel.

Op dit moment zouden er 144.000 duizend lichtwerkers op aarde zijn om de planeet en de mensheid te begeleiden in de overgang naar de Nieuwe Tijd. Het getal 44 is sowieso een meester- en engelengetal (met dubbele cijfers) en als je het googelt zie je dat het verwijst naar de aanwezigheid van engelen. En we kennen het getal 144.000 uit het verhaal over de Apocalys in de bijbel. Volgens de Openbaring van Johannes  zouden er tegen die tijd 144.000 uitverkoren mensen zijn “die het zegel dragen” – oftewel de naam van God – en “er valt niets op hen aan te merken”. In de hemel is er zelfs een “ontelbare schare” verzegelden. Zij zullen een rol spelen bij het einde van de wereld of de eindtijd.

Eind- en overgangstijd

Voordat je nu denkt dat ik godsdienstwaanzinnig ben, er zijn natuurlijk meer culturen die een verhaal hebben over een ‘eindtijd’.  Zo verhalen de Noordse legendes over Ragnarok, waarna de wereld als nieuw zou herrijzen. Naast het christendom, erkent ook het jodendom en de islam een eindtijd, net zoals Perzische zoroasters en boeddhisten. In al deze religies is er een gevecht tussen goed en kwaad, waarbij het goede overwint en een messias-figuur terugkeert op aarde.

Nieuwe Tijd-stromingen waar ik me bij aansluit spreken over een terugkeer van het Christusbewustzijn op aarde: leven vanuit het hart met liefde en licht. Ik geloof niet in een kwade God die op een Dag des oordeels wraak komt nemen en bij wijze van spreken slechts 3 mensen meeneemt naar het paradijs en de rest laat branden in een eeuwige hel. Dat zou in mijn ogen een heel rare God zijn. Wel geloof ik intuïtief dat we nu in een eindtijd of overgangstijd leven.

Ook de Maya’s in Zuid-Amerika en verschillende volkeren van de First Nation (indianen) in Noord-Amerika hebben een eindtijd/overgangstijd voorspeld. Volgens de bijzonder nauwkeurige Maya-kalender, die ook de komst van Cortes voorspelde, is er in 2012 een nieuwe tijd begonnen. Voorouders en wijze mensen zullen terugkeren met oeroude kennis om de problemen op aarde op te lossen en zo een betere, nieuwe wereld te baren. En de Hopi-indianen in Noord-Amerika verhalen dat de komst van de witte man – de Pahana – het einde van de vierde wereld zou inluiden. Als 9 tekens vervuld zijn begint de overgang naar de vijfde tijd; dit is de Purificatieperiode. En volgens hen zijn die tekens allemaal gekomen. Ten slotte hebben astrologen berekent dat we nu in de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk leven. De waterman staat symbool voor broederschap, openheid en vrede.

Respect voor de aarde

Maar goed, wat moeten we met een handvol voorspellingen? Voor mij is het een indicatie dat we in niet zomaar een tijdperk, maar in een bijzondere en revolutionaire tijd leven. Sinds mijn gidsen 2,5 jaar geleden contact met mij hebben opgenomen weet ik dat er meer is. En voor dit ‘meer’ hoeven we niet op onze knieën – zoals de mannen van de kerk dat in het verleden graag wilden –  maar we kunnen respect tonen voor God/de Bron en goed omgaan met de aarde en alles dat leeft. Ook als je atheïst bent.

Kapitalisme 

Dit respect zie ik in de kapitalistische samenleving niet meer terug. Ik zie een graaicultuur: vechten om geld, macht, goederen en status. De medemens, dieren en de aarde mogen rücksichtslos worden uitgebuit. Het leven wordt ontheiligd en zelfs verkracht. De aarde wordt misbruikt en weggegooid, alsof er ergens nog een tweede aarde zou zijn, als deze op is. En de gemiddelde westerse mens leidt een apathisch, slaafs bestaan waarin het bezit van goederen, geld en aanzien het enige is dat telt. Men leeft als een geprogrammeerde robot. Gevoelens en intuïtie hebben in onze verharde samenleving afgedaan.

Revolutie

Deze manier van leven is nooit de bedoeling van de hogere dimensies geweest. De Bron heeft geen angst, agressie en tekorten geschapen. Er is genoeg voor iedereen, als het maar eerlijk wordt gedeeld. De allerrijksten piekeren daar echter niet over en de rest van de wereld voegt zich naar hun systeem. Dat betekent helaas dat we nu zover zijn gekomen dat alleen een omverwerping van het kapitalisme onze aarde en alles wat daarop leeft kan redden. Ik ben bang dat alleen een wereldoorlog de stekker eruit kan trekken. Houd daarom de band tussen Nederland en Rusland in de gaten. De grootste aanjagers van ons systeem zitten in Amerika, maar Poetin kan met de hoogsensitiviteit van zijn wolfstotem zeer gemakkelijk door hogere dimensies iets in de radar worden gegooid. Wat hij beslist kan van hogerhand komen.

Intuïtie

Dus als iemand tegenover mij beweert dat we níet in een revolutionaire tijd leven, dan verslik ik me acuut in mijn koffie. Inderdaad, het verstand kan niet peilen wat er nu gebeurt. Dat kan alleen worden opgepakt vanuit de intuïtie en het gevoel. Ga dagelijks 10 minuten op een kussentje stil zitten en wordt eens gewaar wat er van binnen gebeurt. Wellicht krijg je ingevingen of plotselinge gedachtes. Neem de tijd om je oudere buurman te helpen, als hij het moeilijk heeft. Je zult zien dat dit meer vervulling biedt dan een middag shoppen of een dure cursus van een of andere guru op Ibiza die vertelt hoe je moet leven. De omwenteling zal apathische, slaafse, verstandelijke machines pas zeer laat gaan dagen. Maar de bezielde, verstilde mens kan die oppikken. En waarom deze revolutie wél gaat lukken? Omdat de hemel achter ons staat. Dat bewijs geven mijn gidsen elke dag.