Artikel paranormaal – Plato, het script, soulmates en je levenspad

Dacht ik vroeger dat mijn levensomstandigheden volledig toevallig waren – het gezin waarin ik opgroeide, de plek waar ik woonde en de mensen die ik tegenkwam – sinds mijn twinflame (de andere zielshelft) op mij is afgevuurd als een kanon weet ik wel beter. Mijn levensweg volgt een bepaald script, mijn ouderlijk gezin heb ik gekozen en ook relaties zijn geen toeval. Sterker nog, leven na leven incarneer je met ongeveer dezelfde groep mensen (ik herken ze tegenwoordig) en als de ziel in het lichaam springt wordt de herinnering aan een hogere werkelijkheid gewist. Anders kan de incarnatie zich niet goed genoeg in haar of zijn rol inleven.

Is deze kennis nieuw? Nee, Plato schreef er al over, maar deze wetenschap is uit ons collectieve geheugen verdwenen. Zoals een sjamaan met de geest kan reizen door andere dimensies, zo vertelt Plato uit naam van Sokrates in De mythe van Er over een leven na de dood en de onsterfelijkheid van de ziel. Deze laatste wordt telkens onderworpen aan een leven als mens, van geboorte tot dood. Het gedeelte van de ziel dat gaat incarneren trekt een lot en kiest daar een levenspatroon bij, van mens of dier. En als een mens in zijn of haar leven het goede eert, zal haar of hem nog meer goeds toevallen. “De verantwoordelijkheid ligt bij degene die de keuze maakt. God Zelf staat er buiten,” aldus Sokrates. Dat noemen we ‘vrije wil’.

In de mythe is er ook sprake van beloning voor een goed leven in de hemel en straf voor gemaakte fouten in een hel, maar we hoeven echt niet bang te zijn voor een kwade en wraakzuchtige God. Dat is een fabeltje van de kerk om mensen bang en onderdanig te houden. Na je dood mag je namelijk je eigen leven beoordelen vanuit je hoger zelf, samen met je gidsen. En deze laatste, je beschermengelen, hebben oneindig veel compassie voor je. Je zal zeer waarschijnlijk zelf als incarnatie je strengste rechter zijn. Wel denk ik dat je de pijn die je bij anderen hebt veroorzaakt, zelf zult ondervinden als je vanuit je hoger zelf (de ziel als geheel) op je leven terugkijkt. Ik weet door de tekens van mijn gidsen en als sjamaan dat tijd een relatief begrip is, waar je buiten kunt stappen en in kunt reizen. En je leven is een les en droom van de ziel.

De westerse samenleving verklaart je tegenwoordig voor gek als je de werkelijkheid zo ziet. Van collectieve onderwerping aan de kerk en het christendom zijn we tegenwoordig gevangene van atheïsme en wetenschap. Zelfstandig nadenken doen de meesten van ons nog steeds niet. Uit angst om buitengesloten te worden volgen we de kudde. Denk je dat er een andere werkelijkheid is en dat je zelfs tekens krijgt dan wacht in plaats van de brandstapel tegenwoordig opname in een inrichting en medicatie. Wetenschappers doen geen onderzoek naar paranormale fenomenen, want daarmee besmetten ze hun eigen blazoen. Zoals een psychiater in opleiding uit het AMC mij vertelde: pas als er een schaap over de dam durft, zullen er meer volgen.

Intussen weet ik dat ik mijn ouderlijk gezin voor twee hoofdredenen heb gekozen. Mijn ouders hadden in dit leven net zo’n desastreuze relatie – donkere heerser versus gewillige slaaf – als ik met mijn twinflame in de 19e eeuw. En hoe leert een mens beter dan om een spiegel voorgehouden te krijgen? Het bord voor je eigen kop is namelijk zeer moeilijk te zien. En ook in dit leven was het voor mij kantje boord om mijn foute patroon te corrigeren. Sterker nog, ik moet er nu nog steeds actief aan werken om niet terug te vallen in oude fouten. Zo leer ik met vallen en opstaan en daar hebben we godzijdank meerdere levens en incarnaties de tijd voor.

De tweede reden voor mijn incarnatie in dit gezin is het feit dat dit gezin bijzonder gestoord was. Weet je zo’n achtergrond te overleven, zonder dat je zelf gestoord wordt, dan heb je wel in een keer heel veel kracht verzameld en veel erger dan je jeugd kan de rest van je leven dan ook eigenlijk niet meer worden. Mijn trauma heeft me behoed voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen, buiten mijn crises ben ik (op mijn manier 🙂 ) normaal. Tegelijkertijd vertoonde ik alsnog op sommige vlakken zeer gestoord gedrag en dankzij de bewustwordingsklap van de twinflame heb ik dit kunnen inzien en corrigeren. En ook daar werk ik nog steeds bijzonder hard aan. Met name je wonden onder ogen zien, helen en loslaten is een zwaar karwei.

Dus waarom heeft niet iedereen de inzichten die ik heb? Niet iedereen wordt het sjamaanschap toevertrouwd. Het pad naar deze verantwoordelijkheid toe, waarbij je van iedereen het zielsdossier mag inzien, is ontzettend zwaar. Je mag geen misbruik van deze positie maken. En het is ook nogal wat om er plotseling op je 40e een sprookjesverdieping bij te krijgen, zeker als die in onze samenleving niet meer wordt erkend.

Tegelijkertijd heeft íedereen gidsen. Je leeft namelijk zo goed en zo kwaad als het gaat een bepaald levensplan na, dat voor je geboorte is opgesteld. Daarbij is van tevoren al afgesproken welke mensen uit je zielsgroep je gaat ontmoeten en in welke relatie. Zonder sturing van de zijkant zou dit plan onmogelijk te volgen zijn. Er is niet vooraf bepaald wat er precies gebeurt. Zo kun je je hoogste of je laagste pad lopen. Onze gidsen hebben daar overigens geen oordeel over. Je leven gaat, zoals het gaat en wordt moeilijker als je ernstig beschadigd bent.

Maar een beetje vertrouwen, zo heb ik ontdekt, zou op zijn plaats zijn. Je bent in deze wereld niet volkomen alleen en aan de wolven overgeleverd. Je kunt je gidsen altijd vragen om hulp; sterker nog, ze mogen pas echt actief ingrijpen als je daarom vraagt. Mijn pad was loodzwaar, maar ik weet nu, dat dit precíes de bedoeling was en dat ik daar vanuit mijn ziel voor heb gekozen, voordat ik incarneerde. Dat betekent níet dat dit voor de incarnatie altijd leuk is; in tegendeel.

En wordt de Bron boos op atheïsten die dit allemaal niet geloven? Nee, ook niet. Dat heet vrije wil. Zolang jij je leven naar eer en geweten leidt, goed en rechtvaardig bent voor andere mensen, dieren en de aarde is er niks aan de hand. Denk je echter weg te komen met uitbuiting en het rot behandelen van anderen en vervuilen van deze planeet, dan komt karma om de hoek kijken en het oordeel zal na je dood vanuit je hogere zelf komen.

Door de soulmates en mensen uit vorige levens die ik nu op mijn pad zie verschijnen, wéet ik dat ik niet alleen ben. Ik krijg de hele dag tekens en zolang ik geaard ben, is daar niks mee aan de hand. Want een sjamaan (‘zij die weet’) is niet volledig van deze wereld, maar begeeft zich tegelijkertijd in verschillende dimensies.

Geef daarom de moed niet op, als het tegenzit. Met meditatie en bidden kun je met je gidsen en hogere zelf in contact komen. Als het verstand even zijn mond houdt, dan komen ideeën via je gevoelens en intuïtie binnen. Volg je hart en ziel en niet de machinesamenleving, die ons eerder beschadigt dan verlicht.