Artikel – Hoe het Forum voor Democratie via de voordeur tracht binnen te komen en daar ook nog in slaagt

Een partij die een “dominant, blank Europa” voorstaat en afgeeft op joden (miljonair Soros trekt in deze wereld aan de touwtjes), zwarte mensen (minder intelligent ras), vluchtelingen (dobbernegers) en moslims (verdunnen homeopathisch de bevolking, tot er geen echte Nederlander meer over is) verdient geen plek in een land waar artikel 1 van de Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. En toch slaagt het Forum voor Democratie er langzamerhand in om zichzelf respectabel te maken. Hoe kan dat?

Deze week stond er plotseling een bijeenkomst van de FvD gepland in het café in Amsterdam-Noord waar ik ook dj. De drie raadsleden uit de Amsterdamse gemeenteraad wilden met bewoners praten over betaald parkeren, sociale woningtoewijzing en de brug over het IJ. Dit klinkt neutraal, maar dat is deze partij niet. Onderwerp van gesprek zou vast het toewijzen van woningen aan vluchtelingen in de Van der Pekbuurt zijn geweest. Daar ben ik op zich niet op tegen, maar ik wil deze discussie niet voeren met het frame: witte Amsterdammers krijgen geen woning, want asielzoekers pikken al onze huizen in. Er worden namelijk al jarenlang veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd, maar dat heeft niks met het relatief lage aantal vluchtelingen te maken dat hier een huis krijgt.

De eigenaresse van het café dacht dat ze had ingestemd met een kleine buurtbijeenkomst, een soort borrel van “Democraten-iets.” Op zaterdag waren er nog gauw een paar flyers gebracht. Later bleek dat er ook 500 flyers in de buurt waren verspreid. Het café had vanwege eters de bijeenkomst pas vanaf 21:00 willen laten plaatsvinden. Het Forum had zelf besloten dat 20:00 ook wel kon.

Toen ik de uitbaatster zei dat er op deze pólitieke bijeenkomst waarschijnlijk in het openbaar gesproken ging worden (op zijn minst een inleidend praatje) kantelde haar perspectief. Bovendien wees ik erop dat ze zowel vanuit rechts als links radicale types kon verwachten, die niet zozeer geïnteresseerd zouden zijn in luisteren en met elkaar praten. De eigenaresse wil niet aan politiek doen en juist verschillende groepen uit Noord (hipsters, moslims, Oud-Noorderlingen) samenbrengen. Daarom heeft het café de bijeenkomst – tot woede van de FvD – uiteindelijk afgezegd.

En dat lijkt mij ook beter, omdat het ontvangen van het Forum lijkt te zeggen dat je achter hun ideeën zou staan of op zijn minst legitimeer je deze extreme denkbeelden tegenover de rest van de samenleving. En daar zit voor mij een groot probleem. Want, ben ik tegen de vrije meningsuiting van een witte Oud-Noorderling, die klaagt dat haar kleinkind geen woning krijgt (en die Syriër wel), geen vaste baan en vaak überhaupt geen werk? En die daarom maar op het Forum stemt, omdat dat nog de enige partij lijkt te zijn die naar haar luistert? Nee, ik ben daar niet op tegen en ik wil ook graag naar een FvD-sympathisant luisteren. Zogenaamd links heeft deze, vaak relatief arme, mensen jarenlang in de koud laten staan. Vind je het gek dat ze radicaliseren?

Maar ik vind het wel verkeerd als daar plotseling als redder in de nood een wolf in schaapskleren opduikt, die giftige praatjes verkondigt dat witte mensen superieur zijn en die buurvrouw met burqa de vijand. Dat is géén recept voor een vredige sámenleving. Dat is arme mensen tegen elkaar uitspelen, die vervolgens onderling gaan knokken om de kruimels. Of die zich eenvoudigweg verlaten op een sterke leider (Baudet, Wilders), die dat zaakje op zijn eigen manier weleens even gaat aanpakken. Een voorbeeld van een dergelijke leider hebben we in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw al gezien en we weten tot welke gruwelijke oorlog dat heeft geleid.

Wat doet progressief Nederland intussen terwijl de onderlaag van de bevolking radicaliseert? Nou, niks eigenlijk. Ze vinden het wel grappig. Racistische ideeën, het is weer eens wat nieuws. En wat is die Baudet toch een koddige man: leuk om voor een talkshow te vragen. Ook vindt ‘feministisch’ maandblad Opzij het lollig om interviews met Marine Le Pen en Theo Hiddema (2e man van het Forum in het parlement) te publiceren. De meeste van deze welvarende witte mensen hebben nog nooit met extreme situaties te maken gehad, waarin je voor je leven moet knokken of door de groep wordt gegrepen, omdat jij nou toevallig het zwarte schaap bent. Hun leven is comfortabel; een partij met radicale denkbeelden een welkome onderbreking van de verveling.

Het is echter tijd om wakker te worden als we willen voorkomen dat de polarisering van de samenleving nog erger wordt dan die al is. Voordat opgehitste Forum voor Democratie-aanhangers moskeeën en asielzoekerscentra gaan bestormen, omdat ze denken dat daar de vijand huist, die hun eten en huizen afpakt. Voordat we weer terug zijn bij het antisemitische riedeltje dat het Joodse grootkapitaal in de vorm van George Soros (hoeveel macht wil je 1 man toekennen) de wereld bestiert. Comfortabel links denkt dat dit niet mogelijk is. Ik vertel je dat dit soort lopende vuurtjes met hulp van internet veel harder gaan dan je denkt; zeker als er een goede voedingsbodem is.

Pleit ik er daarom voor om het Forum voor Democratie met geweld de kop in te drukken? Nee. Ik wil praten met de mensen die zich in hun wanhoop en woede tot dit gedachtegoed aangetrokken voelen. En dat zijn er veel. Het is niet voor niks dat de Alt-right in alle westerse landen flink groeit. En ik kan dat wel verklaren: de lagere klassen zijn pakweg de afgelopen 25 jaar weer volledig door de bovenlaag vergeten en zelfs uitgebuit. De invoering van de euro, de economische crisis, voedselbanken: je staat als individu zonder centen overal alleen voor. Bovendien is de laatste jaren ook de positie van de Blanke Man in het geding en daar zijn niet alle witte jongemannen (en vrouwen) blij mee. (zie mijn artikel https://kirstenzeemeermin.com/boudicca-en-de-opstand-tegen-blanke-man/)

Tegelijkertijd wil ik wel hard een grens trekken naar wat binnen onze samenleving als acceptabele denkbeelden wordt beschouwd. In een tijd dat een nieuwe, sjieke uitgave van Mein Kampf prominent bij de Ako op het station ligt, zijn rare ideeën over de Eeuwige Jood of moslim niet ver weg. De gedachte dat het witte ras superieur zou zijn aan de rest van de wereld is natuurlijk volledig belachelijk én gevaarlijk als een gedeelte van de witte bevolking dat echt gaat geloven. Dit soort gif is een recept voor agressieve aanvallen op de ander en in het ergste geval genocide. En zolang niemand daar tegen opstaat woekert het onkruid alleen maar door.

Snijd daarom het Forum (en de PVV) de pas af bij de wortel. Analyseer wáarom mensen op extreemrechtse partijen stemmen en doe er wat aan. Tolereer niet dat hun denkbeelden gewoon worden. Dit geldt ook voor andere partijen, die uit opportunisme tegen het bruine gedachtegoed aankruipen. Zo zet de VVD in verkiezingstijd rustig een advertentie in de landelijke kranten, waarin Mark Rutte bepaalt welke Nederlanders “normaal” zijn en welke niet, lees: moslims, asielzoekers en vluchtelingen. Ook een spreker van Pegida uitnodigen of als politieke jongerenpartij een borrel met de FvD organiseren is niet neutraal. Media als Geen Stijl en de Dagelijkse Standaard zijn evenmin grappig, maar potentieel gevaarlijk. Stook je mensen tegen elkaar op, dan is het wachten op de lont in het kruitvat. En dat wordt huilie huilie voor heel Nederland.