Artikel – De wet van karma en een nieuwe tijd

Als ik in entiteiten en dergelijke geloof (en ik hoef daar niet in geloven, want ik weet dat het zo is, maar dat is een ander verhaal), bestaat er dan ook zoiets als karma? Zullen goede daden worden beloond en slechte bestraft? Hoe kan het dat mensen die anderen uitbuiten vaak een prettiger en langer leven hebben, dan degene die alles weggeeft? Dat laatste ligt aan ons systeem, zou ik zeggen, waar een strijd is om te overleven en de grofste en brutaalste wint. Maar ook al varen die in één leven wel, aan de andere kant van de sluier mogen ze na hun dood uitleg gaan geven.

En aan wie dan? Staat Jezus daar met de mattenklopper? Wacht er een permanent verblijf in de hel? Nee, niks van dit alles. Je mag jezelf gaan beoordelen samen met je gidsen. Het geïncarneerde deel van de ziel (je persoon) voegt zich weer bij de ziel als geheel (je hoger zelf) en vanuit dat perspectief ga je terugkijken op je leven: wat er goed is gegaan en wat er fout is gegaan. En je zult ook zien welke pijn of vreugde je bij anderen hebt veroorzaakt. Er is geen scheiding meer tussen jou en de ander. Je zult de emoties beleven alsof ze van jou zijn.

Wat gebeurt er daarna? Dan mag je met gidsen gaan werken aan de dingen die je fout hebt gedaan. Ben je ernstig ziek geweest of heb je veel geleden, dan is er sowieso eerst gelegenheid om bij te komen. Het is de bedoeling dat je inzicht krijgt in je gemaakte fouten, die overigens door je gidsen niet veroordelend worden bekeken, maar met liefde voor jouw ziel en wie je in de basis bent. Denk je dat je genoeg weet dan wordt er een nieuw levensplan geschreven, voor een nieuw personage, dat gedeeltelijk dezelfde uitdagingen bevat als waar je in het vorige leven tegenaan bent gelopen. Je krijgt een nieuwe kans om te leren.

Zitten we als mensen dan vast in een oneindig reïncarnatieproces? Nee, het is mogelijk dat je ziel op een gegeven moment genoeg heeft geleerd. Dan kun je bijvoorbeeld aan de slag op gidsniveau om een ander zielsdeel in zijn of haar menselijke vorm te begeleiden. Dit zielsdeel kan iemand zijn uit je zielsgroep waarmee je leven op leven opnieuw incarneert.

Zo heb ik de energie van mijn huidige vriend bij app 1 herkend. Hij voelde heel dichtbij en je herkent elkaar op zielsniveau, wat overigens geen garantie voor een goede band en/of relatie is. Want daarbij spelen ook de aardse werkelijkheid en de opgelopen beschadigingen van de betrokken personen mee. Je gidsen weten wel van tevoren of de mogelijkheid erin zit dat je verliefd op elkaar zult worden, want in dat geval resoneren de energievelden. Ware liefde is zelfs een staande golf, de zogenaamde twinflame, maar die loopt meestal alleen in sprookjes goed af.

Het is mogelijk dat iemand die al op gidsniveau heeft gewerkt, alsnog opnieuw incarneert. Dit kan zijn om bepaalde hardnekkige lessen nogmaals onder de knie te krijgen. Een zogenaamde geïncarneerde engel heeft dan ook een veel zwaarder levenspad. Want des te ouder de ziel, des te sterker, maar ook des te zwaarder en heftiger het levenspad en de lessen.

Het is ook mogelijk dat een engel incarneert om anderen op aarde te onderwijzen en bij te staan, zogenaamde lichtwerkers. Daar zijn er nu in deze tijden van verandering ontzettend veel van op aarde. Het is de bedoeling dat de bewoners op deze planeet een gelukkiger leven gaan krijgen. Op dit moment leven veel van ons als hamsters in tredmolens van een slavensysteem waar altijd tekort is. En zo heeft God/de Bron dat nooit bedoeld. We mogen hier een voor een met zijn allen tegenop gaan staan en de lichtwerkers banen de weg.

Om de mensheid en de aarde de goede kant op te leiden lopen er nu zelfs aartsengelen rond. Deze zogenaamde Blue Ray 1-mensen (er zit blauw en ultraviolet in hun aura) hebben een belachelijk zwaar leven achter de rug, allemaal om hen te trainen en sterk genoeg te maken om hun baken van licht-functie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Deze zielen moesten de kracht hebben om de hersenspoeling van het huidige systeem te kunnen weerstaan. Want eten groeit gratis op het land, je deelt het met anderen en pakt het niet af van mensen die niet genoeg hebben, je helpt en beschermt elkaar en doet de ander geen pijn.

Veel van ons zijn dit in hun drang om te overleven vergeten. Maar er komt een nieuwe tijd waarin dit beter zal gaan. Als we een voor een onze ketens afwerpen en proberen een zo goed mogelijk mens te zijn. Fouten maken mag, maar het doet er toe wat je doet. Al ben jij de enige die het weet, je gidsen en je hoger zelf kijken altijd mee.