Algemeen

Artikel paranormaal – Waar draait ons leven op aarde eigenlijk om?

Voordat mijn gidsen 2,5 jaar geleden actief contact met mij opnamen geloofde ik wel vaag dat ons leven op aarde een hoger doel had, maar zeker weten deed ik het niet. Reïncarnatie leek me ook zeer aannemelijk, maar mogelijk was er niks na de dood. Ik liet tarotkaarten leggen, mijn horoscoop berekenen en deed cursussen in numerologie en handlezen. De new age was een leuke hobby, maar tot mijn schrik ontdekte ik tijdens mijn scheidingscrisis dat deze zaken écht waar zijn.

Ziel

Als een kind wordt geboren betekent dit dat er een ziel in een lichaam is geïncarneerd om als mens lessen te leren. Dit spirituele wezen heeft meestal meerdere levens achter de rug en de een is een stuk ouder dan de andere. Oudere zielen hebben in veel gevallen een zwaarder pad en zijn vaak gevoeliger. Want gevoeligheid betekent in onze harde 3d-wereld een grotere kans op beschadigingen, zoals psychische problemen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingen.

Sjamaan

Zo heeft een sjamaan – contact tussen de aardse werkelijkheid en de hogere wereld van de geesten – een extreem grote gevoeligheid in combinatie met een zeer zwaar pad, waarbij zelfs de dood op de loer ligt: de zogenaamde sjamanistische bijna-dood-ervaring. Deze persoon is vaak een zeer oude ziel, die binnen één leven zoveel mogelijk lessen wil leren en kracht opbouwen, om bijvoorbeeld als gewonde genezer uiteindelijk andere mensen uit zijn/haar gemeenschap te kunnen helpen. De kans is aanwezig dat de sjamaan het pad niet trekt en zwaar verslaafd raakt, voortijdig sterft of een ego ontwikkelt (verdedigingsmechanismen, zoals narcisme), die de ziel volledig blokkeert.

Levensplan

De incarneerde persoon volgt een levensplan dat is geschreven door de ziel/het hoger zelf samen met gidsen en advies van de zielsgroep (een groep met wie je leven op leven incarneert). De incarnatie is slechts een gedeelte van de ziel. Andere zielsdelen kunnen tegelijkertijd levens hebben op meerdere plekken in dit universum of in andere universums! Het hoger zelf houdt tijdens de incarnaties toezicht op de verschillende levens en lessen die geleerd moeten worden. En de ziel gaat niet altijd zachtaardig te werk. De lessen kunnen belangrijker zijn dan het welbevinden van de persoon op aarde, hoewel die wel vooraf heeft ingestemd met het levenspad. Maar soms kan je mond aan de andere kant van de sluier wat te groot zijn geweest.

Gidsen

Je gidsen kun je beschermengelen noemen. Dit zijn zielen/personen die niet incarneren en aan de ‘andere kant’ blijven. Ze zijn wel voortdurend bij je en kunnen je via je gevoel en intuïtie raad geven. Ook helpen ze je door in de aardse werkelijkheid dingen te veranderen: ze laten je bijvoorbeeld een bepaalde persoon ontmoeten of zorgen dat iemand net jouw sollicitatiebrief uit de stapel pikt. Dit ingrijpen en helpen is natuurlijk aan regels gebonden: de incarnatie moet in de eerste plaats zijn/haar eigen leven leiden. Anders leer je je lessen niet. En je gidsen of andere zielen mogen pas helpen als je erom vraagt. Dus bidden heeft zin!

Sommige gidsen blijven je hele leven bij je, anderen zijn er maar een bepaalde periode om je bijvoorbeeld een specifieke eigenschap te leren. Ook voorouders zitten vaak in je gidsenteam. En er is een hoofdgids, die het hele leven van een incarnatie overziet. Gidsen kunnen ook uit je zielsgroep komen. Als gids blijft de persoon uit je zielsgroep aan de andere kant en kijkt mee hoe jij het op aarde doet.

Overgrootvader

Dankzij mijn helderziende therapeute ken ik een aantal van mijn gidsen. Zo weet ik dat mijn overgrootvader Jan Gerritsen een van mijn vaste gidsen is. Hij is in de Tweede Wereldoorlog als verzetsstrijder in een gevangenis in Duitsland gestorven aan vlektyphus. In dit leven heb ik hem nooit gekend, maar hij voelde altijd griezelig dichtbij (voor mijn ‘ontwaken’ vond ik paranormale zaken altijd eng). Net als ik was hij anglofiel en hield erg van studeren en lezen. We houden ook allebei van vliegen. Ik weet nu dat we in een vorig leven samen in York hebben gewoond, als man en vrouw. Zoals veel zielen die de ster Sirius als thuisbasis hebben (zie hieronder) hield Jan Gerritsen van sterke vrouwen, zoals mijn overgrootmoeder en de vrouwelijke personages uit het werk van Hendrik Ibsen, zijn favoriete schrijver.

Indiaan

Mijn vermoedelijke hoofdgids is Native American. Zijn Engelse naam is William, zijn Indianen-naam Tarokei. In 1948 is hij gestorven in New York, waar hij sociale bewegingen heeft geleid (ik heb dit nog niet nagezocht op internet). Hij wil dat ik schrijf en nadenk over een betere samenleving dan onze huidige kapitalistische wereld.

Sirius

Onder mijn gidsen is ook een jonge vrouw van Sirius. Mijn ziel heeft namelijk de ster Sirius als thuisbasis. Zij praat niet, maar communiceert telepathisch. Ik noem haar voor het gemak Elf. Zij is niet altijd aanwezig.

Pad

Ik weet niet precies hoe vast een levensplan is en in hoeverre je er vanaf kunt wijken. Volgens mij kun je je pad op verschillende niveaus volgen, waarvan een de beste/hoogste is. Je gidsen zorgen in ieder geval dat je de cruciale personen in je leven tegenkomt, zoals soul mates of je twinflame (de andere zielshelft), met wie je hebt afgesproken om elkaar te ontmoeten en lessen van te leren.

Twinflame

Zo ontmoette ik bijna 3 jaar geleden mijn twinflame. Voorheen had ik wel gehoord van ware liefde en de andere zielshelft (zoals Plato die ook heeft beschreven), maar ik wist niet dat die ook écht bestond. Het was ‘the real thing’ en onze energievelden resoneerden waanzinnig, maar helaas – zoals meestal met twinflames – beklijfde de liefde niet. De lessen waren echter zeer waardevol en hebben mij als persoon volledig getransformeerd.

Zielsgroep

Ik ken in mijn leefomgeving, los van mijn vader, vier mensen uit mijn zielsgroep. Een is een oudere dame, die ik ontmoette in mijn werk als thuiszorger. Ze voelde direct heel vertrouwd en dichtbij. Met haar heb ik in Rusland en China geleefd. Een vriendin uit Noord ken ik uit een Russisch leven rond 1400 en een kennis uit Oegstgeest heb ik zelfs uit drie levens herkend: York, het Schotse eiland Saint Kilda en een leven als Native Americans. Een Ierse vriend uit New York hoort ook bij mijn zielsgroep. Vaak hebben deze mensen ‘een clou’ bij zich, zoals een toevallige geboortedatum. Zo is deze Ier exact op de trouwdag van mijn ouders geboren.

Karmische lessen

Het is mogelijk dat je met deze personen nog bepaalde karmische lessen moet uitwerken. Zo ben ik in de 19e eeuw aan mijn twinflame ten onder gegaan en heb ik dat patroon in dit leven net kunnen voorkomen. De onfortuinlijke afloop van dat leven was zelfs een van de redenen om mij in mijn huidige ouderlijk gezin geboren te laten worden.

Gezin

Want ook je ouders, broers en zussen kies je. Deze mensen kunnen tot je zielsgroep behoren, maar des te ouder je ziel is, des te kleiner die kans wordt. Om harde lessen te leren beland je soms in een gezin waar je juist totaal niks mee hebt. Zo zit mijn vader in mijn zielsgroep, maar hij is in dit leven zo beschadigd dat hij totaal onbereikbaar is. Met mijn broer en zus heb ik echt geen band. En mijn moeder is net als ik een geïncarneerde engel (wat betekent dat je al in hogere dimensies dan de aarde hebt geleefd), maar zij is ook totaal beschadigd en disfunctioneel.

Zielsoorsprong

We hebben als ziel niet allemaal dezelfde origine. Je kunt van de aarde komen, maar velen hebben andere sterrenstelsels als thuisbasis, zoals de Pleïaden, Sirius of Orion. De planeet Venus kan ook. Dankzij de westerse cultuur en de regeringen op aarde zijn we deze kennis en contacten met buitenaardse beschavingen kwijtgeraakt.

Geboortedatum en naam

Naast je ouderlijk gezin zijn ook je geboortedatum en naam zeer belangrijk. Deze geven weer wie jij in essentie bent, over welk energieveld je beschikt en wat je voorbestemde levenspad is. Maar de mens heeft een vrije wil, dus daar kun je van afwijken. Ook hoef je niet bewust iets met deze kennis te doen. Het gaat tenslotte als incarnatie om de aardse werkelijkheid en hoe bewust of onbewust jij die wilt leven is aan jou. Wellicht liggen je interesses heel ergens anders dan bij het paranormale.

Land

Als zielsgroep kun je een land of plek van incarnatie kiezen, maar in de huidige wereld kun je elkaar ook gemakkelijk tegenkomen als je in verschillende landen leeft. Ik houd erg van Engeland en Keltische gebieden, waar ik meerdere levens heb gewoond, en voel me in Nederland ontheemd. Dat gevoel deel ik met andere mensen uit mijn zielsgroep. Landen en culturen waar je affiniteit mee hebt die niet uit dit leven komt, verwijzen vaak naar vorige levens.

Droom

Dus wat is dit leven? Ik kan het het beste omschrijven als een droom, maar dan vele malen echter. Je geboorte is het in slaap vallen van de ziel: de ziel wordt een personage en neemt een rol op zich. Ik heb de rol Kirsten Zimmerman en in die rol moet ik lessen leren. En ik ontmoet personen uit mijn zielsgroep die in verschillende levens verschillende rollen spelen: soms goed, soms slecht. Soms als kind, soms als ouder.

Op het moment dat je dood gaat word je wakker. Was je leven of dood afschuwelijk dan word je wakker uit een nachtmerrie. Je gidsen zullen je direct met liefde omarmen. Je moet bij je overgang wel naar het licht gaan, waar eerder overleden vrienden en familie op je wachten. Want je kunt besluiten om als entiteit op aarde te blijven, uit trauma of kwade wil of eenvoudigweg omdat je niet weet dat je dood bent.

Oordeel

Je ziel/jouw hoger zelf zal over je leven oordelen. Er wacht geen kwade god of straf. Je zult wel bij terugkijken op je leven de pijn voelen die je anderen hebt aangedaan en het geluk. Daarna kun je kiezen of je bij het aardse leven betrokken blijft of dat je verder gaat in de geestenwereld. Veel overleden ouders blijven bij een van hun kinderen om te helpen. Die vind je dan ook vaak bij het kind in huis. Het jammere is alleen dat wij deze kennis niet meer hebben en treuren om een overleden vader die nota bene bij je is, maar dan in een andere dimensie.

Sprookjesverdieping

Helpt deze kennis van de sprookjesverdieping – zoals ik paranormale verschijnselen noem – om een beter leven te leiden? Je hoeft er niets mee te doen, maar ik hoop dat het je wat vrijer en bewuster zal maken in je keuzes. Het draait om dit leven namelijk niet om werk en geld, maar om levenslessen en liefde. Er is meer, dus je hoeft je niet zo verloren en  alleen te voelen. Geniet van je verblijf op deze schitterende planeet en doe je best. Fouten maken mag.

Een gedachte over “Artikel paranormaal – Waar draait ons leven op aarde eigenlijk om?”

Reacties zijn gesloten.